De coaches

Met gepaste trots stellen wij u graag voor aan de professionals die u tijdens uw leefstijlprogramma kunt tegenkomen:

Feikje

Feikje Visser
Seniorverpleegkundige

Mijn naam is Feikje Visser, seniorverpleegkundige. In 2010 heb ik mijn afstudeerstage voor de HBO-V op verpleegafdeling L; Bariatrie gedaan. Na deze stage ben ik hier als verpleegkundige aangenomen. Sinds maart 2013 werk ik naast de verpleegafdeling, ook op de polikliniek van het CON. Door deze combinatiefunctie kunt u mij tegenkomen in het voortraject, tijdens de ziekenhuisopname en bij de bijeenkomsten van het leefstijlprogramma. Hiernaast kunt u mij ’s ochtends aan de lijn krijgen voor de bloeduitslagen. De afwisseling in werkzaamheden hebben mij een goede kijk gegeven op het gehele traject wat u als patiënt doorloopt. Met veel plezier lever ik, samen met mijn collega’s, een bijdrage aan u traject om een gezond gewicht te bereiken en dit ook vast te houden!

Ellen

Ellen Frölich
Seniorverpleegkundige

Mijn naam is Ellen Frölich, na het behalen van mijn HBO-V diploma ben ik sinds 1996 werkzaam in het MCL. Ik heb op verschillende afdelingen gewerkt, maar heb de meeste feeling voor de chirurgische afdeling. Sinds 2008 werk ik op de Bariatrische chirurgie voor het Centum van Obesitas Nederland. Sinds 2013 ben ik werkzaam op de afdeling, de poli en het natraject. Deze combinatie maakt dat je het hele traject van de patiënt kunt volgen en begeleiden naar een gezonde leefstijl en een blijvend gewicht. Ik vind het mooi om te zien hoe mensen in de loop van dit hele traject kunnen veranderen.

Feiko

Feiko Broersma
Beweegdeskundige

Mijn naam is Feiko Broersma, vanaf mijn geboorte wonend in Easterlittens (een klein dorpje precies te midden van Leeuwarden, Sneek, Bolsward en Franeker). Na mijn HBO-opleiding Leisure Management, met specialisatie Sportmanagement, heb ik verschillende instructeurs/trainers diploma’s gehaald. Met deze diploma’s ben ik vanaf 2012 werkzaam bij het Beweegcentrum Leeuwarden. Mijn rol in het Leefstijlprogramma is het begeleiden van de beweegmomenten. U zult mij tijdens verschillende bijeenkomsten vast tegenkomen. Daarnaast ben ik via de E-coaching ook altijd bereikbaar voor het beantwoorden van vragen. Zelf ben ik in mijn vrije tijd actief als voetballer en vooral als kaatser.

Gaatsche

Gaatsche Visser
Verpleegkundige

Ik ben Gaatsche Visser, geboren in 1989 en woon in Franeker. In juni 2013 heb ik mijn diploma HBO-Verpleegkunde behaald. Vanaf die tijd heb ik veel werk ervaring opgedaan op diverse chirurgische afdelingen binnen het Medisch Centrum Leeuwarden. Sinds juni 2015 ben ik werkzaam bij het Centrum voor Obesitas Nederland. Ik verricht werkzaamheden op de polikliniek, zoals het beantwoorden van de telefoon voor laboratorium uitslagen en het begeleiden, coachen en informeren van groepen tijdens het natraject. Daarnaast ben ik werkzaam op de verpleegafdeling van de Bariatrie, waar wij onder andere zorg bieden aan patiënten vlak voor en na een maagverkleinende operatie. Ook ben ik bereikbaar via e-coaching om vragen te beantwoorden. Ik vind het erg leuk om onze patiënten het hele traject van begin tot eind te mogen begeleiden.

Sieta

Sieta van der Meulen
Seniorverpleegkundige

Mijn naam is Sieta van der Meulen. Ik ben sinds 2008 werkzaam als seniorverpleegkundige op de afdeling bariatrie. Vanaf 2011 in de combinatie poli, afdeling en natraject. Het is mooi om te zien hoe patiënten het hele traject vergaat en ik probeer hierin een motiverende en begeleidende rol te hebben.

Lindy

Lindy Feddema
Beweegcoach

Mijn naam is Lindy Feddema. Na het behalen van mij HBO diploma Sport, Gezondheid en Management en diverse trainers diploma’s ben ik aan de slag gegaan als beweeg- en leefstijladviseur bij Bewegingscentrum Leeuwarden. Tijdens mijn werk begeleid ik mensen naar een gezondere leefstijl. Daarnaast geef ik diverse groepslessen als pump, steps en pilates. Sinds januari 2017 ben ik betrokken bij het leefstijltraject van het Centrum voor Obesitas Nederland. Tijdens het leefstijlprogramma begeleid ik de beweegmomenten. Ik vind het een uitdaging om samen met u te kijken naar de beweegvorm die bij u past. Het is leuk om te zien hoe iedereen zijn eigen proces doorloopt en mooie resultaten behaald.

Anke

Anke Trul
GZ-psycholoog

Ik ben Anke Trul en ben als GZ-psycholoog betrokken bij het CON sinds 2013. De grootste uitdaging voor mensen die geopereerd zijn is nieuw gedrag aanleren en dit volhouden. Daarnaast kan een operatie gevolgen hebben op emotioneel en sociaal vlak. Ik zie het als mijn taak mensen in dit proces, dat vaak gepaard gaat met vallen en opstaan, te begeleiden met als einddoel de kwaliteit van leven te optimaliseren..

Antje

Antje Holtrop
Doktersassistente

Mijn naam is Antje Holtrop. Al vanaf de oprichting ben ik als doktersassistente werkzaam bij het Centrum voor Obesitas Nederland. Doordat het centrum en het specialisme bariatrie altijd in ontwikkeling is, blijft het een interessante afdeling en doelgroep. U kunt mij tegenkomen op de polikliniek en het leefstijltraject waar wij meestentijds het eerste aanspreekpunt voor u zijn. Wij proberen zoveel mogelijk het gehele traject, vanaf het eerste contact tot de laatste controle afspraak in goede banen te leiden.

Femke

Femke Torensma
Doktersassistente

Mijn naam is Femke Torensma. Vanaf 2010 ben ik werkzaam in het Medisch Centrum Leeuwarden. Ik ben begonnen op de poli Dermatologie en sinds 2011 ben ik werkzaam voor het Centrum voor Obesitas Nederland. Als doktersassistente hebben we vooral een coördinerende en voorlichtende rol die wij vervullen op verschillen momenten tijdens het traject van de obesitas patiënt. Zo kunt u mij tegenkomen op de poli, achter de balie, tijdens het spreekuur of aan de telefoon als u belt met een vraag of voor een afspraak. U kunt mij ook tegenkomen bij het leefstijlprogramma waar ik presentaties geef of waar we individuele gesprekken hebben tijdens het wegen en meten. Als spin in het web probeer ik alles in goede banen te leiden en u zo goed mogelijk te helpen!

Lucia

Lucia Horjes
Doktersassistente

Mijn naam is Lucia Horjes. Sinds juni 2011 ben ik werkzaam als doktersassistente bij het Centrum voor Obesitas. U kunt bij tegenkomen op de poli, waar ik alle voorkomende werkzaamheden verricht zoals het assisteren tijdens het spreekuur, het beantwoorden van vragen aan de telefoon en het inplannen van de screening. Ook ben ik al een aantal jaren regelmatig te vinden in het Bewegingscentrum op dinsdag of donderdag, waar het leefstijltraject plaats vindt. Sinds kort geven de doktersassistentes de verschillende presentaties aan de groepen, wat een welkome aanvulling op onze taken is.

Mark

Mark Hermens
Psycholoog

Mijn naam is Mark Hermens en ben sinds 1993 werkzaam als psycholoog en vanaf 1998 werkzaam in het MCL op de klinische geriatrie. In 2001,via de medische psychologie, ben ik meer betrokken bij de ziekenhuiszorg in brede zin binnen het MCL waaronder o.a. samenwerking met de anesthesie, gynaecologie en maag-darm-leverarts voor wat betreft de buikpijn en prikkelbare darm, met de ziekenhuispsychiatrie en neurologie voor wat betreft de chronische pijnproblematiek, met de internisten rondom diabeteszorg en de chirurgie waarbij ik de eerste ervaringen heb opgedaan met de screeningen voor de maagband destijds 2002/2003. Wat betreft de behandeling rondom de problematiek van overgewicht heb ik met de fysiotherapie meegewerkt met de groepseducatie van de “gezond gewicht groepen”. Inmiddels werk ik met plezier samen met het CON in het voortraject in de vorm van screening en het geven van voorlichtingsbijeenkomsten en in het leefstijltraject met de groepsbijeenkomsten samen met de diëtist. Voor wat betreft het laatste probeer ik met mijn inzet en enthousiasme een passende bijdrage te leveren aan het maken en vooral behouden van de benodigde aanpassingen van de patiënten. Dit om het veranderingsproces in de postoperatieve periode en vooral de rest van hun leven tot een succes te maken. 

 

Froukje

Froukje Bakker
Diëtist

Mijn naam is Froukje Bakker. Ik ben geboren in 1994 en woon in Leeuwarden. In juli 2015 heb ik mijn diploma Voeding & Diëtetiek behaald aan de Hanzehogeschool te Groningen. Na mijn afstuderen heb ik een jaar in het ziekenhuis van Heerenveen gewerkt. Sinds september 2016 ben ik werkzaam als diëtist in het MCL op verschillende verpleegafdelingen en vanaf mei 2017 als diëtist bij het CON. Je kunt mij onder andere tegenkomen tijdens de screening en het na-traject. Wat mijn werk voor het CON bijzonder maakt is het feit dat ik als professional zie dat mensen na een maag-verkleinende operatie zich volledig inzetten om een gezonde leefstijlverandering aan te nemen en een gelukkige toekomst tegemoet gaan! Ik vind het mooi en dankbaar werk om hier een steentje aan bij te mogen dragen.

 

Klasina

Klasina van der Veen
Diëtist

Ik ben Klasina van der Veen en ben sinds 2001 werkzaam als diëtist. Ik heb ervaring in het ziekenhuis en in de eerstelijn (bij huisartsen- en fysiotherapiepraktijken). Het begeleiden van de mensen in het voortraject en na de operatie maakt voor mij de cirkel rond. Het delen van kennis maakt mijn werk bijzonder en leuk. Diëtetiek is een vakgebied wat continue in beweging is. Dit betekent dat ik regelmatig mijn vakkennis bijspijker en diverse scholingen/cursussen volg.

 

Thialda

Thialda Hoogstins
Psycholoog

Mijn naam is Thialda Hoogstins, ik ben psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog en sinds november 2015 werkzaam op de afdeling Medische psychologie in het MCL. Behalve tijdens de screening voor een maagverkleining, kunt u mij ook tegenkomen bij bijeenkomsten van het natraject. Ik blijf het bijzonder vinden om te zien hoe een maagverkleining niet alleen leidt tot een lichaamsverandering, maar het patiënten ook de kans geeft om hun dagelijks leven anders vorm te geven. Zo kunnen patiënten activiteiten weer oppakken die zij graag doen en nu weer kúnnen doen. Dit zorgt voor een verbetering van kwaliteit van leven in brede zin. Het maken van gedragsveranderingen en het volhouden van deze nieuwe gezonde levensstijl is het moeilijkste onderdeel van het proces. Ik vind het een uitdagende en waardevolle taak om samen met het team patiënten hierbij zo goed mogelijk te begeleiden.

 

Thialda

Agatha Hoekstra
Verpleegkundige

Mijn naam is Agatha Hoekstra. Ik heb in 2017 mijn diploma HBO-verpleegkunde behaald. Ik ben sinds 2018 werkzaam als verpleegkundige bij het Centrum voor Obesitas Noord Nederland. Ik werk zowel op de verpleegafdeling als op de polikliniek van het CON. U kunt mij tegen komen op de verpleegafdeling waar wij onder andere zorg bieden voor en na een bariatrische ingreep. En op de polikliniek doe ik werkzaamheden als intake gesprekken, het telefonisch bespreken van bloeduitslagen en het begeleiden en coachen van groepen bij het natraject. Op deze manier heb ik een goed beeld gekregen van het hele traject wat de patiënt doorloopt. Samen met mijn collega’s proberen wij u zo goed mogelijk te begeleiden binnen het hele traject.