Disclaimer

De informatie in de MijnCON-omgeving is uitsluitend bestemd voor de accounthouder/patiënt van CON. Gebruik van deze informatie door anderen dan de accounthouder is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.