Opzet en leefstijlprogramma

Inleiding

Patiënten, die in Centrum voor Obesitas Nederland een bariatrische operatie hebben ondergaan worden het eerste jaar intensief begeleid, daarna zien we deze patiënten elk jaar eenmaal terug. Tijdens het jaarlijkse bezoek aan het Centrum voor Obesitas Nederland zal de patiënt gevraagd worden om op die dag ook het jaarlijkse bloedpakket in het Medisch Centrum Leeuwarden te laten afnemen.

Indeling groepen

De planning geschiedt vanuit Centrum voor Obesitas Nederland. Er zijn drie verschillende groepen in het leefstijlprogramma, waarvoor u ingedeeld kan worden na de operatie. Iedere groep heeft zijn eigen dag en dagdeel. De bijeenkomsten worden gehouden op de dinsdag of donderdag op ochtend of middag.

Tijdens het onafhankelijk behandeladvies wordt uitgesproken welke groep voor u geschikt is. Deze groep past naar verwachting het beste bij u qua informatie en informatievoorziening.
Door deze indeling kan het zijn dat u bijvoorbeeld niet bij uw kamergenoot of woonplaatgenoot in de groep komt. Aanpassing in groepstype is echter niet mogelijk, dit is onderdeel van het screeningsadvies.

De 7 of 8 bijeenkomsten zijn verdeeld over 1 jaar. De groep bestaat uit 10 of 12 deelnemers.

Doel leefstijlprogramma

1. Verbetering van kwaliteit van leven door handhaven van gezond eet- en leefpatroon door o.a. meer kennis op deze gebieden.
2. Deelnemers hebben meer invloed gekregen op eigen emotie en stresshantering.
3. Deelnemers gebruiken na afloop een volwaardig en op zijn/haar eigen behoefte afgestemd eetpatroon.
4. Deelnemers hebben een gewichtsvermindering van 50% van hun overgewicht en handhaving van het bereikte gewicht (geen jojo effect).
5. Toenemende QOL (kwaliteit van leven) en afnemende comorbiditeit (is het tegelijkertijd hebben van twee of meer stoornissen of aandoeningen).

Opzet leefstijlprogramma

Uitgangspunten: Bariatrische ingrepen zijn een hulpmiddel om morbide obesitas te behandelen. Het is voor patiënten, die dergelijke ingrepen ondergaan hebben echter noodzakelijk om hun leefwijze van voor de operatie aan te passen wil men maximaal rendement halen uit deze ingreep. Begeleiding is daarom onontbeerlijk. Het traject kent twee wegen van begeleiding:

  1. Groepsbijeenkomsten: dit bestaat uit een traject van 1 jaar waarbij de patiënten groepsgewijs 7 of 8 keer bijeenkomen. De groepsbijeenkomsten starten ongeveer 2 maanden na de operatie.
  2. Internet begeleiding: Een speciale website (https://www.mijncon.nl/) geeft de patienten en een coach de gelegenheid om tussentijds de vorderingen te monitoren.

Data bijeenkomsten

Klik hier voor het overzicht van de bijeenkomst data per groep. Het is wenselijk dat alle bijeenkomsten bijgewoond worden, tijdens het traject wisselen van groep is niet mogelijk. Herinneringen worden via e-mail verzonden.  

Indeling

Ochtendprogramma

8.30 - 9.00

ontvangst met een kopje koffie of thee. Weeg- en meetmoment bij de senior verpleegkundige/doktersassistente, tevens gelegenheid tot het stellen van vragen

9.00 - 12.00

begeleiding op het gebied van psycho-educatie, diëtetiek en bewegen verdeeld in twee of drie blokken, met soms tussentijds een pauze. In elke bijeenkomst wordt een ander thema behandeld enkele keren aangevuld door een college 

Middagprogramma

12.30 - 13.00

ontvangst met een kopje koffie of thee. Weeg- en meetmoment bij de senior verpleegkundige/doktersassistente specialist, tevens gelegenheid tot het stellen van vragen

13:00   -  16:00

begeleiding op het gebied van psycho-educatie, diëtetiek en bewegen verdeeld in twee of drie blokken, met soms tussentijds een pauze. In elke bijeenkomst wordt een ander thema behandeld enkele keren aangevuld door een college

 

Plaats
Centrum voor Obesitas Nederland
Locatie leefstijlprogramma: Bewegingscentrum Leeuwarden
Rengerslaan 1
8917 DD Leeuwarden

Klik hier voor de routebeschrijving en informatie over het openbaar vervoer naar de groepsbijeenkomsten.