Doel gewicht berekenen

NB: De resultaten van deze calculator zijn specifiek voor de gastric bypass of gastric sleeve.

Heeft u een (mini) gastric bypass of gastric sleeve ondergaan of overweegt u dit? Zo ja, dan kunt u gebruik maken van de doelgewicht calculator die hieronder staat. Hiermee kunt u uw verwachte gewichtsverlies over een bepaalde periode berekenen, na de operatie.

Stap 1: Voer uw lengte in
Stap 2: Voer uw 
huidige gewicht in
Stap 3: Kies:
a) Voer
uw gewenst gewicht in of   b) Voer in wanneer u gewicht kwijt wilt zijn (minstens 6 maanden)
Stap 4: Klik op "Berekenen"
  

Deze berekening geeft uitsluitend een indicatie. Het is gebaseerd op een gemiddeld gewichtsverlies van 0,5 kg per week na de operatie.

Verwacht percentage (%) gewichtsverlies van het overgewicht na de operatie

  • Na een gastric sleeve kan men gemiddeld 30-60% van het overgewicht kwijtraken.
  • Na een gastric bypass kan men gemiddeld tot maximaal 70% van het overgewicht kwijtraken.

Individuele afwijkingen zullen voorkomen en zijn daarom niet uit te sluiten. CON kan individuele resultaten niet garanderen.